FN:s GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING PÅ ZENZ ORGANIC

Det är viktigt för oss att ta hand om din hälsa och vår planet. Det har lett oss till att integrera FN:s globala mål för hållbar utveckling i ZENZ Organic.

På ZENZ Organic arbetar vi specifikt med 12 av de 17 globala målen. De mål vi inte kan bidra till på egen hand ser vi till att stötta genom att samarbeta med andra verksamheter som kan. 

Här kan du läsa mer om hur ZENZ Organic arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

MÅL #1 INGEN FATTIGDOM

Tillsammans med PlanBørnefonden hjälper ZENZ Organic unga mammor ur fattigdom och prostitution i Kampala, Uganda. Kvinnorna får en frisörutbildning som ger dem möjlighet att försörja sig själva och sin familj. Du kan läsa mer om projektet Støt Pigerne här.

MÅL #3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Vi på ZENZ Organic Products är måna om din hälsa och väljer därför bort alla ingredienser som är, eller misstänks vara, hormonstörande, allergi- eller cancerframkallande.

Vi säkerställer goda arbetsförhållanden genom hela vår verksamhet – det inkluderar vår produktion, som huvudsakligen är i Danmark. 

MÅL #4 GOD UTBILDNING

I samarbete med PlanBørnefonden hjälper vi som tidigare nämnt utsatta kvinnor i Kampala, Uganda, genom att ge dem en frisörutbildning. Många av dessa kvinnor väljer att öppna sina egna salonger efter examen.

Vi har grundat ZENZ Organic Academy för att kunna säkerställa att en hög, professionell nivå hålls inom frisöryrket. Akademin erbjuder vidareutbildning, inklusive en ledarutbildning, för frisörer.

MÅL #5 JÄMSTÄLLDHET

Vi strävar mot 100% jämställdhet vad gäller kön, religion, etnicitet och andra tillstånf.

På ZENZ Organic är majoriteten av de medarbetarna kvinnor – inte på grund av sitt kön, utan för att de är skickliga på sitt jobb.

MÅL #6 RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

ZENZ Organic Products är noga med att skydda vårt grundvatten – både under produktionsfasen och vid användningen av produkterna.

Våra produkter är tillverkade utan de många ämnena som kan skada miljön och vårt grundvatten. Nästan alla våra produkter är Svanenmärkta, vilket är det officiella nordiska miljömärket.

MÅL #7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Vi köper el från hållbara energikällor och är således en del i att en större mängd grön energi används i det danska elnätet.

MÅL #9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

ZENZ Organic Products grundare, Anne-Sophie Skjødt Villumsen och Jørgen Skjødt, vann priset "Soul of the Year" vid Danish Beauty Award 2021 för deras banbrytande arbete för att skapa en mer hållbar skönhetsindustri.

Vi är stolta över att påverka standarden för hållbarhet inom skönhetsbranschen, samt att inspirera till utveckling av mer hållbara ingredienser och teknologier. 

MÅL #10 MINSKAD OJÄMLIKHET

Vi är stolta över det faktum att vi betalar ut en rättvis lön till våra anställda. Vi kämpar för att minska ojämlikheten på många områden, bland annat genom att stödja PlanBørnefonden och andra projekt och organisationer som arbetar med just detta.

MÅL #12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi på ZENZ Organic tar ansvar för vår omgivning och arbetar ständigt för att bli ännu mer hållbara.

ZENZ Organic Products innehåller den så stor andel aktiva, naturliga och certifierat ekologiska ingredienser som möjligt. Dessutom tillverkas merparten av produkterna i Danmark och förpackningar är gjorda av återvunnen plast.

Kunderna har möjlighet att fylla på sina tomma förpackningar med hårvårdsprodukter i våra salonger och vi samlar ihop våra egna produktförpackningar och omvandlar dem till inredning.

Genom att föregå med ett gott exempel och genom vår kommunikation om hållbarhet önskar vi att påverka andra till att leva på ett mer hållbart sätt.

MÅL #14 HAV OCH MARINA RESURSER

ZENZ Organic Products hjälper till att städa upp världens hav och därmed förbättra möjligheterna för liv i havet. Vi samarbetar med ReSea, som samlar in plast från världens hav och floder. I praktiken innebär samarbetet att de samlar in plast som motsvarar varje ZENZ Version 2.0-produkts förpackningsvikt som produceras.

MÅL #15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Vi arbetar för att reducera produktionen av nya material, som plast, samt mängden restavfall för att bevara vår planet och livet på land. 

Majoriteten av ZENZ Organic Products har förpackningar som är gjorda av återvunnen plast och våra salonger erbjuder påfyllning av hårvårdsprodukter i tomma förpackningar så förbrukningen av förpackningar minskar.

På ZENZshop packar vi ordrarna med återvunnen kartong, papperstejp och biologiskt nedbrytbara, organiska majsrester. På så sätt minskar vi mängden restavfall som våra produkter bidrar till att skapa.

MÅL #17 GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP 

Vi har kontinuerliga samarbeten med såväl lokala som globala organisationer lokalt som liksom vi arbetar för att stödja de globala målen.

Dessa organisationer inkluderar bland annat PlanBørnefonden, Projekt Hjemløs, Mødrehjælpen, Knæk Cancer och UNICEF.

FN verdensmål

Du kan läsa mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling på deras hemsida här.