ZENZ ORGANIC FACEBOOK OCH INSTAGRAM TÄVLINGSVILLKOR

Vid tävlingar på ZENZ Organic Facebooksida eller Instagramprofil gäller följande tävlingsvillkor.

Så deltar du i en tävling: 

Frågan som har blivit ställd i ett Facebook- eller Instagraminlägg ska besvaras i kommentarsfältet som är direkt kopplat till inlägget. Kommentarer som är kopplade till delade inlägg inkluderas inte i tävlingen. Vinnaren kommer att kontaktas direkt på Facebook eller Instagram antingen via kommentarstrådens svarsfunktion eller i ett direktmeddelande så fort tävlingen är avslutad och vinnaren är utsedd.

Vem kan delta?

Tävlingarna är öppna för alla personer som är bosatta i Sverige. Det är inte ett krav att genomföra ett köp för att delta. Anställda hos ZENZ och personer i deras hushåll tillåts inte att delta i tävlingen. Vid misstankar om bedrägeri har ZENZ rätt att kontrollera och utesluta deltagare.

Prisbeskrivning:

Priset framgår av tävlingsinlägget på Facebook eller Instagram. Priset kan inte bytas mot kontanter.

Val av vinnare:

Vinnaren kommer antingen att utses slumpmässigt eller baserat på en bedömning av personer ansvariga för ZENZ Facebook- och Instagramkonton. I det senare fallet kommer alla kommentarer under tävlingsinlägget tas i beaktning. Vinnaren kommer att utses vid den tidpunkt som uppgetts i inlägget. Vinnaren kommer sedan meddelas direkt via Facebook eller Instagram med ytterligare information. Om en vinnare inte svarar på meddelandet inom 14 arbetsdagar kommer vinnaren anses ha avstått från priset och en annan vinnare kommer utses.

Vem arrangerar tävlingarna?

Tävlingarna arrangeras av ZENZ. Tävlingar som arrangeras av ZENZ är inte på något sätt sponsrade av, godkända, administrerade av eller associerade med Facebook och Instagram. Dina angivna uppgifter och information som du tillhandahåller kommer endast att användas i samband med Facebook- eller Instagramtävlingen. Denna information delas exklusivt med ZENZ och inte till Facebook eller Instagram.