Integritets- och Cookiepolicy

ZENZ Organic Products ApS 
Thoravej 7, st
2400 København NV
Danmark

Telefon: +45 31 26 34 64
E -post: support@zenzshop.se

1. Introduktion

Denna integritets- och cookiepolicy ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur ZENZ Organic Products ApS ("oss", "vår", "vi", “ ZENZ, ZenZ Organic Products) samlar in och behandlar information om dig. Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via vår webbplats, Zenzshop.se ("Webbplatsen"). ZENZ Organic Products är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via Webbplatsen.

När du besöker vår webbsida så samlas det in upplysningar om dig. Om du inte önskar att det samlas in upplysningar så ska du ta bort dina cookies (se länk till vägledning om hur du gör detta under avsnittet “Cookies” nedanför). Nedanför har vi förklarat i detalj vilken information som samlas in, deras ändamål och vilka tredje parter som har tillgång till dem. 

Genom att använda webbplatsen accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på säkrast möjliga sätt. Vi behandlar dessutom enbart uppgifter som är absolut nödvändiga.

2. Cookies

Hemsidan använder “cookies” som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande med ändamålet att komma ihåg den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla någon skadlig kod som exempelvis virus. 

Det är möjligt att ta bort eller blockera för cookies. Se vägledning för att göra det här: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/ 

Om du tar bort eller blockerar cookies så kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det är innehåll som du inte kan få tillgång till. 

Tredje parts cookies används bland annat till att utforma statistik baserat på dina besök på vår hemsida. Här använder vi cookien till att exempelvis veta vilka sidor som du besöker, och hur lång tid du är på dem. Här använder vi systemet Google Analytics som är ett verktyg av Google. 

Du kan välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Personupplysningar

3.1 Vad är personupplysningar?

Personupplysningar är all slags information som i ett typ av omfång kan tillskrivas till dig. När du använder vår hemsida så samlar vi in och behandlar en rad av sådan information. Det sker exempelvis vid normalt användande av innehåll, om du skriver upp dig till nyhetsbrevet, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrigt bruk av våra tjänster eller gör ett köp på hemsidan. 

I det omfång som du själv explicit ger samtycke till, och själv skriver in informationen, så behandlas: Namn, telefonnummer, e-mail, adress och betalningsinformation. Detta är normalt i samband med upprättande av en inloggning eller vid ett köp. 

Vi använder informationen för att identifiera dig som kund och leverera de tjänster/produkter du har köpt av oss. De personuppgifter som vi samlar in i samband med fullgörandet av avtalet kommer att lagras i vårt IT-system och/eller i ett fysiskt register.

3.2  Period för lagring

Upplysningarna lagras i det tidsrum som är tillåtet enligt lagen och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på upplysningens karaktär och anledningen för lagringen. 

När du köper en tjänst av oss behöver vi dina personuppgifter som dokumentation för dina avtal och behandlingar. Under det pågående avtalsförhållandet lagras den information vi har samlat in om dig i vårt IT-system, varefter personuppgifterna arkiveras.

Vi sparar bland annat personuppgifter som registreras hos hos i sju år, detta av bokförings- och skattemässiga skäl. Därefter raderas uppgifterna.

3.3 Ändamål

De personuppgifter vi samlar in om dig i samband med att vi fullgör vårt avtal används i första hand för allmän kundadministration, inklusive till exempel för att fullgöra det avtal du har ingått med ZENZ Organic Products ApS och ZENZ ApS.

Informationen kommer som regel inte att vidarebefordras till tredje part.

Dessutom kan vi komma att behandla dina uppgifter om behandlingen är nödvändig för att ZENZ Organic Products ApS och ZENZ ApS (eller en tredje part) ska kunna driva ett berättigat intresse, såvida inte hänsyn till dig har företräde. Det kan exempelvis vara att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som kommer ha störst sannolikhet till att vara relevant för dig, att registrera dina köp och betalningar, samt att kunna leverera de tjänster som du har efterfrågat - som exempelvis att skicka ett nyhetsbrev. Utöver detta så använder vi upplysningar till att optimera vår service och vårt innehåll. 

Annat utlämnande är endast tillåtet om tillämplig lagstiftning undantagsvis tillåter utlämnande av personuppgifter. 

3.4 Säkerhet

Enligt gällande lagstiftning ska dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar de personuppgifter du lämnar till ZENZ Organic Products ApS och ZENZ ApS IT-system eller fysiskt i ett låst skåp.

Våra säkerhetsåtgärder kontrolleras kontinuerligt för att avgöra om vår behandling av personuppgifter hanteras ansvarsfullt och med hänsyn till dina rättigheter som kund.

Vi har därmed tagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som arbetar mot möjligheten för att dina upplysningar av misstag eller olagligt tas bort, blir offentliggjorda, försvinner, försämras eller hamnar hos obehöriga personer, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagen. 

4. Insikt och samtycke

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Du kan dessutom alltid invända mot att upplysningarna används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att dina upplysningar får bli behandlade. Om de upplysningar som behandlas om dig är fel så har du rätt att de blir rättade eller tas bort. Är detta fallet så kan du kontakta Karsten Viborg på e-post: kvi@zenzorganic.com.

Om du väljer att ta tillbaka samtycket påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av tidigare meddelat samtycke fram till den tidpunkt som du tar tillbaka samtycket. Om du motsätter dig insamling och behandling får det verkan först från denna tidpunkt. Du kan alltid begära att felaktiga uppgifter ska rättas.

5. Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen och nationella regler har konsumenter ett antal rättigheter i förhållande till ett företags behandling av personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss.

Rätt att se behandlade data (insynsrätt)

Du har rätt att få insyn i de upplysningar vi behandlar om dig.

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära att oriktiga uppgifter om dig ska rättas.

Rätt till radering/rätten att bli bortglömd

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår generella radering (sju år).

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter. Om denna möjlighet är öppen för dig får vi framöver endast behandla uppgifterna - förutom för ekonomiska syften - med ditt samtycke eller utifrån ändamålet att rättsliga krav kan läggas fast, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att invända mot behandling

Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter i samband med direkt marknadsföring.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt gångbart och maskinläsbart format samt att flytta dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se. 

6. Kontakt

Om du vill ha tillgång till de uppgifter som registrerats om dig hos ZENZ Organic Products ApS och ZENZ ApS måste du kontakta Jørgen Skjødt på e-post: jsk@zenzorganic.com

Om felaktiga uppgifter har registrerats, eller om du har andra invändningar, ska du likaså kontakta Jørgen Skjødt på e-post: jsk@zenzorganic.com

7. Klagomål

Du har rätt att skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du finner kontaktuppgifter på www.imy.se.

8. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om riktlinjerna ändras kommer datumet för "senast uppdaterad" längst ner på sidan att korrigeras. Dessa riktlinjer utvärderas och revideras vid behov en gång per år.

Vår Integritets- och Cookiepolicy uppdaterades senast den 21 augusti 2022.