ZENZ stöttar unga kvinnor i Kampala

I Kampala tvingas tusentals unga kvinnor till prostitution för att tjäna pengar till mat, hyra och andra basutgifter. Flera av dem kommer från landsbygden omringande Ugandas huvudstad med löften om goda jobbmöjligheter. Ägare av barer, restauranger, hoteller och liknande lovar de unga kvinnorna jobb och bra inkomst. Det visar sig att istället för att bli servitriser eller städerskor, förväntas de gå i säng med kunderna. Det slutar med att kvinnorna säljer sina kroppar som prostituerade för att kunna försörja sig själva och sina familjer. Många av kvinnorna blir gravida med män som de aldrig ser igen.

ZENZ stödjer Plan Internationals insats för att få dessa unga kvinnor ur denna olyckliga situation. Genom att ge dem gratis frisörutbildning får de möjligheten att tjäna pengar så att de inte behöver sälja deras kroppar för att ställa mat på bordet. Vårt samarbete med Plan International gör det möjligt att ge hopp och nya möjligheter till de många utsatta unga kvinnorna.

"På ZENZ arbetar vi ständigt för att göra världen till en ännu bättre plats att leva i för alla. Vi strävar inte bara efter bättre och renare miljö och klimat, vårt mål är att också främja jämställdhet mellan män och kvinnor. Det kan bidra till detta nör vi bland annat stödjer Plan Internationals entreprenörsprojekt för unga kvinnor i Uganda, där flickorna får hjälp ur prostitution och istället får utbildning och jobb så att de kan få en mer trygg framtid," förklarar eldsjälarna Anne Sophie Skjødt Willumsen och Jørgen Skjødt som talar passionerat om sitt arbete.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

ZENZ har sedan sin sedan sin start stöttat viktiga initiativ för vår välfärd. Jämställdhet mellan könen är en av dem. Genom att stödja Plan International får flickorna i Kampala möjligheten att lära sig hantverk, medan deras barn tas om hand på en trygg plats under dagen. Plan International har etablerat förskolor där barnen kan vara medan deras mammor blir utbildade till skräddare eller frisörer. Dessutom så undervisas mammorna i barns välmående, kost och hälsa.

"Vi var övertygade om att när vi hjälper att stöttar andra, kan vi sprida vår vision om att skapa en bättre värld för oss alla. ZENZ tror på att om man gör en skillnad, så bör man göra skillnad," förklarar Jørgen Skjødt.

Våra samarbetspartners är noggrant utvalda. De ska kunna dokumentera att de uppträder ansvarsfullt lokalt såväl som globalt. ZENZ arbetar kontinuerligt med att vara förebilder får våra kollegor i branschen genom att ligga i framkant och vi tror på att vi kan tillsammans göra en skillnad. Förhoppningen med samarbeten som Plan International är att göra det möjligt att göra en skillnad för dem som verkligen behöver det.

"Det är helt avgörande att verksamheter som ZENZ visar socialt ansvar och går med oss i kampen för att främja världsmål 5: jämställdhet mellan könen," berättar Dorthe Peterson, chef för Plan International.

EN UTBILDNING ÄR VÄGEN UT UR PROSTITUTION

När de unga kvinnorna har slutfört sin utbildning får de hjälp med att hitta en praktikplats hos en frisör eller skräddare. Plan International följer kvinnorna genom hela processen och rådgiver dem i hur de kan starta en butik. De bidrar även bland annat med symaskiner, start-up kapital och vägledning.

"Flickornas rättigheter och möjligheter säkras genom att de får ny kompetens och sysselsättning som kan hjälpa dem ta sig vidare från en annars omöjlig situation. Det är företag som ZENZ och deras kunder som hjälper till att göra det möjligt," förklarar Dorthe Petersen.

Genom projektet med Plan International har tre ut at fyra av kvinnorna i Kampala fått jobb efter sin utbildning och en ut av fyra kvinnor har öppnat en egen salong eller företag. Kvinnorna som deltar i projekten få inte bara pengar för att försörja sig själva och sin familjer, de får även hjälp med att bearbeta sitt hårda förflutna så att de har en hållbar framtid till mötes.

"Kvinnorna får hjälp med att bearbeta trauma, återuppbygga sitt självförtroende och tro att de har ett värde som människor. Vi stöttar dem med psykosocial behandling och kontakt med förebilder som är före detta sexarbetare," avslutar Dorthe Petersen.

FAKTA

  • 400 unga kvinnor blir undervisade i ett ämne som ska säkra dem inkomst.
  • 200-300 barn från 0-8 år får ett trygg plats att vara på medan deras mammor arbetar.
  • Tre ut av fyra kvinnor som redan fått en utbildning via projektet har fått jobb.
  • Var fjärde kvinna har öppnat sin egen salong eller verksamhet.

    Skriv kommentar

    Alla kommentarer blir genomlästa innan de publiceras.