ZENZ är B Corp certifierade sedan december 2022. Företagscertifieringen gäller hela ZENZ, därmed både vår frisörkedja samt produktlinje, ZENZ Organic Products. Vi är oerhört stolta över att vara B Corp certifierade, eftersom det innebär att vi som företag lever upp till de högsta kraven gällande ansvar, transparens och vårt sociala och miljömässiga avtryck.

Vi har alltid arbetat med certifieringar då vi vill ta ansvar och skapa trovärdighet gentemot våra kunder och affärspartners. Med B Corp kan vi fortsätta att sträva efter, och utveckla vårt frisörkoncept och våra professionella produkter inom vårt uppdrag för en hälsosammare och mer hållbar skönhetsindustri.

För oss som företag, anställda och medborgare är det viktigt att ZENZ anstränger sig för att ta del av handlingar inför världsliga utmaningar och således skapa en bättre framtid för vår planet, natur och människor.

Vi arbetar målmedvetet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om det här. Som en naturlig fortsättning av detta är vi nu officiellt ett certifierat B Corp företag, samt en del av den globala B Corp rörelsen. B Corp är en certifiering för företag som uppfyller höga krav gällande ansvar, transparens och resultat avseende 5 kategorier: miljö, anställda, kunder, samhälle och styrning.

För oss innebär det i detalj att vi har ett självständigt ramverk att arbeta med om hur vi utvecklas som ett ansvarsfullt företag. Vi har alltid ansträngt oss - nu har vi ett externt verktyg att arbeta med på ett ännu mer målinriktat och strukturerat sätt. För våra kunder betyder det att de kan lita på oss när vi säger att vi ständigt arbetar för att vara ett bättre och mer hållbart företag för vår planet, natur och människor.

Här kan du läsa om vårt bidrag till de fem kategorierna: miljö, anställda, kunder, samhälle och styrning.

Miljö
Den här kategorin handlar om hur, samt i vilket utsträckning vi arbetar för att ta hand om vår gemensamma miljö – från luften vi andas, till dricksvatten och livet på land.

Betydande befintliga bidrag: Våra produkter och behandlingar utvecklas och genomförs med största möjliga hänsyn till miljön, från val av ingredienser och förpackningar, till frakt och produktion samt hur vi arbetar i våra salonger. Viktigast av allt, när vi uttrycker någonting om vad våra produkter gör för miljön, har vi externa oberoende certifieringar samt dokumentation som backar upp informationen.

Läs mer om våra certifieringar här.

Anställda

Denna kategori handlar om att säkerhetsställa att våra anställda har ekonomisk trygghet, får en skälig lön, att vi stödjer deras karriärsutveckling och glädje till att gå till arbetsplatsen samt säkerställer fysisk och psykisk säkerhet och hälsa på arbetet.

Betydande befintliga bidrag: I traditionella frisörsalonger där vanliga skönhetsprodukter används, lider ett stort antal anställda av eksem och allergier. ZENZ grundades 1999 för att undvika detta och har av samma anledning hjälp till att grunda Safe Hair Salon (en nordisk certifiering) på vägen. Certifieringen innehar höga krav för att kunna säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för salongens anställda. Som en hårfrisör hos ZENZ kommer du exempelvis inte utsättas för samma skadliga kemi. Eftersom en stor del av vår verksamhet bygger på våra frisörer, gör vi vad vi kan för att utveckla och behålla dem. Vi strävar efter att de in de duktigaste frisörpraktikanterna och utbilda dem tills de själva kan bli chefer. Vi också strävar efter att vidareutbilda våra frisörer och betala de högsta lönerna inom branschen. Vi skapar flexibilitet så att det finns plats för alla, oavsett var de befinner sig i livet. Oavsett om de behöver hjälp, exempelvis återhämta sig från en sjukdom, livskris eller flexibilitet för att kunna utföra sitt arbete.

Kunder
Denna kategori handlar om huruvida produkter och tjänster är designade för att leverera en specifik, betydande och positiv påverkan på ens kunder, utöver det värde som produkter och tjänster alltid har i utgångspunkt.

Betydande befintliga bidrag: Vårt primära bidrag till våra kunder är att vi har certifieringar för både produkter och tjänster. Som tredje part kan certifieringar säkerställa trovärdighet hos kunderna eftersom det säkerställer dokumentationen för det vi säger. Certifieringarna vi arbetar med är erkännanden, och fokuserar på hälsa, hållbarhet, allergier, naturliga och certifierade ekologiska ingredienser samt veganska ingredienser. Utöver detta erbjuder vi full garanti och har processer både för klagomål och feedback. Sammanfattningsvis är önskemålet för oss att kunna ge våra kunder en försäkran om att de får det som de har köpt. Om de mot förmodan skulle uppleva något annat, så täcker vi det.

Gemenskap
Denna kategori handlar om hur man kan öka mångfald, jämställdhet och inkludering samtidigt som man skapar en positiv utveckling i samhället, exempelvis genom donationer eller samhällsengagemang.

Betydande befintliga bidrag: ZENZ är primärt ett så kallat kvinnodominerande företag. Majoriteten av alla anställda och chefer är kvinnor. Gällande vår produktion sker den huvudsakligen i Danmark. Vi har dessutom en process för nya leverantörer som säkerställer att vi arbetar med företag som skapar sociala och miljövänliga resultat. Vi stödjer också ett antal projekt som hjälper utsatta människor både lokalt och globalt.

Styrning
Denna kategori handlar om hur vi driver företaget och stödjer vårt uppdrag som ska gynna vår planet, natur och människor – inte bara ägarna till företaget, samt hur transparent och etiskt företaget drivs.

Betydande befintliga bidrag: Den viktigaste åtgärden vi har genomfört för att säkerställa en styrning som stödjer miljö, anställda, kunder och samhälle är att det i bolagsordningen anges att bolagets syfte bland annat är att ha en positiv och betydande påverkan på samhället och miljön, samt att alla beslut som fattas av ledningen måste ta hänsyn till detta. Detta innebär att ledningen inte fullgjort sina uppgifter juridiskt om inte företaget är ansvarstagande, transparenta och resultatskapande när det kommer till miljö, medarbetare, kunder och samhälle.

Läs mer om B Corp här.

Skriv kommentar

Alla kommentarer blir genomlästa innan de publiceras.