Vision och mission för ZENZ Organic Products

Vision

ZENZ Organic Products arbetar för att skapa en bättre värld.

Mission

ZENZ Organic Products önskar att skapa en sundare och mer hållbar skönhetsindustri. Vår filosofi är att skapa det bästa och sundaste professionella produktsortiment med naturliga och ekologiska ingredienser med största möjliga respekt för miljön.


ZENZ Organic möter konsumenternas växande efterfrågan på ett mer hälsosamt och hållbart sätt att leva. I vår strategi arbetar vi för att stödja 12 av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Du kan läsa mer om vårt arbete med FN:s globala mål genom att klicka här.